Zhromažďovací priestor

Definícia

priestor určený na zhromažďovanie osôb/skupín


Assembly space

Definition

space for human activity for mass assemblies of people/persons


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0