Objekt prístupu do priestoru

Definícia

riadiaci objekt pre prístup do priestoru


Space access object

Definition

controlling object to a space

Examples

kind of purpose of the space access object


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0