Rýchlostná prekážka

Definícia

objekt obmedzujúci pohyb pomocou zabránenia vysokej rýchlosti iného objektu

Príklady

retardér


Speed bump

Definition

movement restricting object by preventing high speed of another object


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0