Regulačná klapka

Definícia

obmedzovač prietoku plynu nastaviteľnými prostriedkami

Príklady

odvzdušňovacie zariadenie, prívod čerstvého vzduchu, zariadenie na konštantný prietok vzduchu


Regulating damper

Definition

flow restrictor of gas by an adjustable means

Examples

adjustable nozzle, air intake, air outlet, ventilation inlet, ventilation outlet


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0