Senzor žiarenia

Definícia

snímač žiarenia jadrových častíc so skalárnym výstupom

Príklady

merač radiacie


Radiation counter

Definition

radiation sensing object of nuclear particles, with scalar output

Examples

Geiger meter


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0