Myš

Definícia

zariadenie na interakciu pohybu prostredníctvom neobmedzených operácií polohovania a výberu

Príklady

myš, svetelný ukazovateľ


Mouse

Definition

movement interaction device by unrestricted positioning and selecting operations

Examples

light pen


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0