Chemická väzba

Definícia

upevnenie predmetu chemickým spojením

Príklady

cementový tmel, injektážna pena, chemická kotva, lepený spoj, malta, zváraný spoj, spájkovaný spoj


Chemical bond

Definition

fastening object by chemical bonding

Examples

weld seam


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0