Upozornenie na voľnú výšku

Definícia

hmatové zariadenie pre nadľahlé prekážky

Príklady

upozornenie na výšku priechodu


Free height warning

Definition

tactile device for suprajacent obstacles


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0