Pilóty

Definícia

konštrukčný nosný objekt v zakrivenej alebo priamej lineárnej forme prenášajúci tlakové sily na okolité médiá

Príklady

základy, spodná konštrukcia, pilóty


Pile

Definition

structural supporting object in a curved or straight linear form transferring compressing forces to surrounding media

Examples

building foundation, bridge pylon, plinth


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0