Senzor elektromagnetických vĺn

Definícia

snímač žiarenia pre neviditeľné elektromagnetické vlny so skalárnym výstupom

Príklady

senzor elektromagnetického vlnenia


Electromagnetic wave sensor

Definition

radiation sensing object for non-visible electromagnetic waves, with scalar output

Examples

gamma-radiation detector, IR-sensor, radar-sensor, UV-sensor


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0