Snímač magnetického poľa

Definícia

snímač magnetického poľa s Booleanovým výstupom

Príklady

indukčný senzor


Magnetic field detector

Definition

field sensing object for magnetic field, with Boolean output

Examples

reed relay, reed switch


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0