Základová doska

Definícia

konštrukčný nosný objekt v tvare rovinnej plochy odolávajúci ohybovým momentom

Príklady

balkónová doska, mostová doska, deliaca doska, základová doska


Slab plate

Definition

structural supporting object in laying a plane surface form withstanding bending moments

Examples

base grade, bridge deck, concrete deck, deck, floor slab, foundation slab, hole deck, slab


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0