Objekt emitujúci častice

Definícia

objekt vyžarujúci subatomárne častice


Particle emitting object

Definition

emitting object of sub-atomic particles

Examples

kind of method


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0