Objekt primárneho formovania

Definícia

objekt na spracovanie hmoty primárnym tvarovaním


Primary forming object

Definition

matter processing object by primary forming

Examples

kind of initial material state


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0