Pracovný priestor

Definícia

priestor pre ľudskú činnosť na vytvorenie nehmotného výsledku


Workspace

Definition

space for human activity for producing an immaterial result


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0