Priestor výskytu dymu

Definícia

priestor toku hmoty pre viacero druhov hmoty

Príklady

šírenie dymu


Smoke occurrence space

Definition

matter flow space for multiple matter kinds

Examples

smoke spread


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0