Koruna

Definícia

ukončovací predmet ohraničujúci okraj steny

Príklady

krytie, hlavy stĺpov, horná priečka, stropné nadpražie, hrebeň, krytie komína


Crown

Definition

terminating object delimiting an edge of a wall

Examples

flaunching, wall top


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0