Zvislá drenáž zeminy

Definícia

výstužný predmet vo forme vertikálneho odvodnenia

Príklady

vertikálna drenáž


Soil vertical drain

Definition

reinforcing object by vertical draining


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0