Kľúč

Definícia

zariadenie na interakciu s rukou na otočenie zodpovedajúceho uzamykacieho valca alebo uzamykacieho mechanizmu

Príklady

kľúč


Key

Definition

hand interaction device to turn a matching locking cylinder or locking mechanism

Examples

key switch


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0