Servisný priechod

Definícia

priechodný priestor s horizontálnym prístupom pre osoby

Príklady

podchod, servisný priechod, servisný tunel, technický podchod, pivničná chodba


Services tunnel

Definition

services space with horizontal access for persons

Examples

access gang, attic, crawl way, gangway, lighting gangway, lighting passage, loft, maintenance corridor, services tunnel, technical passage, technical tunnel, ventilation shaft


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0