Neprerušované napájanie

Definícia

elektrický stabilizačný predmet zabezpečujúci nepretržitú dodávku elektrickej energie

Príklady

neprerušiteľný zdroj napájania (ups)


Uninterrupted power supply

Definition

electricity stabilising object ensuring a continuous power supply

Examples

UPS


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0