Priechod

Definícia

prístupový objekt na horizontálny pohyb medzi dvoma alebo viacerými budovami


Passageway

Definition

access facility for horizontal movement between two or more buildings


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0