Rotačný vzduchový uzatvárací ventil

Definícia

objekt na reguláciu toku tuhej látky s rotujúcimi komorami

Príklady

dávkovací stroj, rotačné vyprázdňovanie nákladu, výmena potrubnej pošty


Rotary air lock valve

Definition

solid substance flow varying object with rotating chambers

Examples

dosing machine


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0