Priestor pre peších a/alebo cyklistov

Definícia

dopravný priestor pre osoby, zvieratá alebo bicykle


Active transportation space

Definition

traffic space for persons, animals or bicycles

Examples

active traffic space


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0