Ochrana koróziou

Definícia

ochranný predmet vo forme oxidácie kovu

Príklady

antikorózny náter, ochranný náter


Corrosion protection

Definition

environment protection object in the form of oxidation of metal

Examples

cathodic protection, sacrificial anode


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0