Výťahová veža

Definícia

prístupové zariadenie na automatizovaný vertikálny pohyb medzi dvoma alebo viacerými podlažiami


Lift tower

Definition

access facility for automated vertical movement between two or more levels


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0