Mechanický ventilátor

Definícia

objekt generujúci tok plynu zvýšením rýchlosti prúdenia mechanickým pohybom

Príklady

digestor, chladiaci ventilátor, axiálny ventilátor, požiarny ventilátor, axiálny ventilátor, centrálny vysávač, cirkulačný ventilátor


Mechanical fan

Definition

gaseous flow generating object by increasing the flow velocity through mechanical motion

Examples

air curtain, closed propeller fan, open propeller fan, propeller, squirrel cage fan, ventilator


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0