Elektrický sieťový mostík

Definícia

objekt na prenos elektrického signálu premostením viacerých segmentov dátovej siete

Príklady

napájací mostík


Electric network bridge

Definition

electric signal relaying object by bridging multiple data network segments


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0