Časový snímač

Definícia

snímač času s Booleanovým výstupom

Príklady

hodiny, stopky


Timer switch

Definition

time sensing object, with Boolean output

Examples

time counter


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0