Systém plynov a vzduchu

Definícia

Inštalačný systém pre technické plyny alebo technický vzduch

Príklady

zariadenie na plyn a vzduch, plyn, vzduch


Gas and air system

Definition

installation system which supplies technical gases or technical air

Examples

equipment for gas and air, gas, air


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0