Elektromagnetická čítačka

Definícia

informačný snímač pomocou elektromagnetického poľa

Príklady

čítačka kariet, vstupeniek, magnetických kariet


Electromagnetic reader

Definition

information sensing object by electromagnetic field

Examples

magnetic stripe reader, RFC reader, RFID reader, tape reader


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0