Plynový kompresor

Definícia

objekt generujúci tok plynu vytláčaním zachyteného plynu na výtlačnú stranu

Príklady

piestový kompresor, pneumatický valec, skrutkový kompresor


Gas compressor

Definition

gaseous flow generating object by forcing trapped gas to the discharge side


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0