Výstužná hmota

Definícia

výstužný predmet vo forme vloženej hmoty

Príklady

injektáž, stabilizácia povrchu, vápennocementová pilota, kamenná pilota, penetrácia injektáže


Reinforcing matter

Definition

reinforcing object as an embedded matter

Examples

concrete injection, lime column


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0