Zariadenie na spracovanie elektrickej energie

Definícia

spracovateľské zariadenie na spracovanie elektrickej energie

Príklady

elektrická rozvodňa, elektrický transformátor, rozvodňa


Electrical power treatment facility

Definition

processing facility for treating electrical power

Examples

electrical substation, electrical transformer, switching station


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0