Hnací objekt

Definícia

objekt na zabezpečenie mechanického pohybu alebo sily


Driving object

Definition

object for providing mechanical movement or force

Examples

kind of driving force


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0