Kardanový spoj

Definícia

pevný spoj pomocou nesúmerných hriadeľov

Príklady

kardanový spoj


Cardan joint

Definition

non-detachable coupling for transmitting power of misaligned shafts

Examples

flexible coupling, Hardy-Spicer joint, Hooke's joint, U-joint, universal coupling


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0