Snímač akcelerácie

Definícia

snímač tempa pre rýchlosť so skalárnym výstupom

Príklady

detektor zrýchlenia


Accelerometer transmitter

Definition

time-rating object of speed, with scalar output

Examples

seismic sensor


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0