Bezpečnostný reťazec

Definícia

objekt obmedzujúci pohyb pomocou obmedzenia pohybu objektu

Príklady

reťaz na dvere, bezpečnostná reťaz


Security chain

Definition

movement restricting object by limiting movement of an object

Examples

door chain, rail anchor


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0