Priestor na analytické vybavenie

Definícia

technické zázemie pre analýzy

Príklady

CT, magnetická rezonancia, röntgen


Analysis equipment space

Definition

equipment space of analyses

Examples

CT scanner room, laboratory, MR scanner room, observatory, X-ray room


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0