Objekt na tvorbu povrchu

Definícia

dokončovacie predmety vytvorením vonkajšieho tvaru predmetu

Príklady

karoséria


Surface forming object

Definition

finishing object by forming the outer shape of an object

Examples

aircraft fairing, aircraft skin, belly fairing, car body panel, cockpit fairing, motorcyle fairing, unstressed hull plate


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0