Impregnácia

Definícia

ochranný predmet vo forme aplikovanej alebo indukovanej kvapaliny, ktorá robí predmet odolným voči vonkajšiemu rozkladu alebo zničeniu

Príklady

injektáž podkladu, uzavretie, ochranný náter proti graffiti, injektážna hmota


Impregnation

Definition

environment protecting object in the form of an applied or induced liquid making the object resistant to externally induced decay or destruction

Examples

impregnation sheet


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0