Snímač teploty

Definícia

snímač teploty so skalárnym výstupom

Príklady

teplomer, snímač vonkajšej teploty


Temperature transmitter

Definition

temperature sensing object, with scalar output

Examples

temperature sensor


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0