Objekt s elektromagnetickým lineárnym pohonom

Definícia

hnací objekt vo forme lineárnej sily, poháňaný elektromagnetickou silou


Electromagnetic linear driving object

Definition

driving object in the form of linear force, powered by electromagnetic force

Examples

kind of method


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0