Rúra

Definícia

objekt uzavretého vedenia v nekruhovom pevnom tvare

Príklady

dymovod, výfukové potrubie, vzduchovod, komín


Duct

Definition

closed enclosure guiding object in a non-circular rigid form

Examples

chimney


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0