Destilačná kolóna

Definícia

tepelný oddeľovací objekt vytvárajúci odparené skupenstvo kvapaliny

Príklady

destilačná kolóna


Distillation column

Definition

thermal separating object generating the vaporized aggregation of a liquid

Examples

distiller, evaporator


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0