Zariadenie distribučného uzla

Definícia

distribučné zariadenie na prepojenie častí siete


Distribution node facility

Definition

distribution facility for connecting parts of the network


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0