Výstavná budova

Definícia

kultúrna budova na prezentáciu umenia

Príklady

budova galérie, budova múzea


Exhibition building

Definition

cultural building for display of art

Examples

gallery building, museum building


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0