Grafické zobrazenie

Definícia

prezentácia predmetu vo viditeľnej podobe pomocou obrázkov, symbolov, textu alebo fyzických vlastností


Graphical display

Definition

presenting object in visible form by pictures, symbols, text or physical characteristics

Examples

kind of presentation means


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0