Odkryté obloženie

Definícia

zakrytie objektu okolo otvoru

Príklady

obloženie dverí, obloženie okien, štít zámku


Reveal liner

Definition

hiding object around an opening

Examples

architrave, bushing


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0