Úpravňa

Definícia

spracovateľské zariadenie na úpravu hmoty

Príklady

zariadenie na čistenie odpadových vôd, zariadenie na úpravu vody


Treatment facility

Definition

processing facility for treating matter

Examples

sewage cleaning facility, water treatment facility


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0